Het beheer is in hoofdzaak een kwestie van overtuiging

Beleggen in aandelen garandeert meestal een beter prestatiepotentieel op lange termijn, maar houdt ook grotere risico's in. Het is ook een manier om bij te dragen aan de ontwikkeling en de financiering van bedrijven en om deel uit te maken van hun groeiproces. Aandelen kiezen, vraagt tijd en een gedegen kennis van de markten.

Een op overtuiging gebaseerd beheer
Bij DNCA hanteren we een op overtuiging gebaseerd beheer en gaan we voorzichtig te werk om de vermogensdoelstellingen van onze klanten op lange termijn te realiseren.
Geduld, voorzichtigheid en doorzettingsvermogen, dat zijn de waarden waarop we onze dagelijks werk baseren.

Jean-Charles Mériaux, beheerder en Chief Investment Officer

Om kansen te kunnen grijpen, moet je de platgetreden paden durven verlaten. Ons beheer is gebaseerd op sterke overtuigingen, waardoor we aanzienlijk kunnen afwijken van de referentie-indexen. Met ons op overtuiging gebaseerd beheer streven we er steeds naar de risico-rendementsverhouding onder controle te houden.

Een goede kennis van de bedrijven staat centraal in ons beleggingsbeleid

Dankzij onze kennis van de markten en de ervaring van onze teams hebben wij contact met talrijke Franse en Europese bedrijven. Bedrijfsbezoeken en regelmatige contacten met het management van de bedrijven vormen een aanvulling op de financiële analyse.

Dat contact met de praktijk is essentieel om een globale analyse te kunnen maken en de bedrijven met de beste groeiperspectieven te identificeren en hen op lange termijn te begeleiden.

Wij geven de voorkeur aan aandelen met een goede zichtbaarheid van de winsttoename en een goed waarderingspotentieel tegen redelijke prijzen

Igor de Maack, Fund Manager and spokesperson

Bij ons is elke beheerder ook een analist. Doordat aandelen- en rentespecialisten binnen het team informatie met elkaar uitwisselen, kunnen wij een bedrijf zowel analyseren vanuit het standpunt van de schuldeiser als vanuit het standpunt van de aandeelhouder. Zo kunnen we alle aspecten van de strategie en de langetermijnengagementen van het bedrijf in overweging nemen. De kwalitatieve analyse, die de toekomstige successen moet identificeren, gaat gepaard met een kwantitatieve analyse.

Tot slot kunnen we ook, door de macro-economische context te analyseren, op een actieve manier onze portefeuilles aanpassen en anticiperen op nieuwe evoluties.

Een beproefd beleggingsproces

Onze beheerders-analisten selecteren aandelen uit een pool van bedrijven die ze kennen en langdurig opvolgen. Door de bedrijfsleiders regelmatig te ontmoeten, de bedrijven te bezoeken en de diensten en producten te testen, kunnen we de bedrijfsstrategie beter begrijpen en onze beheerskeuzes in de loop der tijd verantwoorden en valideren.

We hebben aandacht voor de waardering van effecten. Aan de hand van het verschil tussen de huidige of verwachte intrinsieke waarde van een bedrijf en zijn beurskoers kunnen we beleggingsopportuniteiten identificeren die op lange termijn waarde creëren.

Discipline op het vlak van aankoopprijs maakt deel uit van onze dagelijkse filosofie. Dit is een doorslaggevend prestatiecriterium.

De value-beheerder koopt niet enkel een mooie waarde, maar ook een mogelijke opwaardering van de rentabiliteit op middellange termijn.

Isaac Chebar, Beheerder Europese Aandelen

Value-beheer betekent beleggen in ondergewaardeerde aandelen, dat wil zeggen in bedrijven waarvan de beurskoers lager is dan de intrinsieke waarde van het bedrijf.

De belegger kan bijvoorbeeld verschillende beursmultiples gebruiken om de bedrijven onderling te vergelijken en/of om ze te vergelijken met hun historische waardering: prijs in verhouding tot de winst (Price-Earnings ratio), tot de boekwaarde (Price-to-Book ratio), tot de omzet (Price-to-Sales ratio), tot de kasstroom (Price-to-Cash-Flow ratio) of tot het dividend.

Value-aandelen zijn aandelen die op een bepaald moment genegeerd en onderschat worden door de markt, en waarbij de belegger anticipeert op een herwaardering van het aandeel tot zijn reële waarde.

Growth-beheer houdt in dat er wordt gekozen voor aandelen met betere groeivooruitzichten op het vlak van omzet en resultaten. Groeiaandelen ("growth") zijn aandelen van meestal goed gewaardeerde bedrijven met bovengemiddelde beursmultiples en een bovengemiddelde groei. Het zijn bovendien meestal bedrijven met een laag dividenduitkeringspercentage aangezien ze hun winst opnieuw investeren in hun eigen ontwikkeling.

Een growth-belegger koopt een aandeel in de hoop dat de toekomstige intrinsieke waarde hoger zal zijn dan de huidige intrinsieke waarde en anticipeert daarmee op een herwaardering van het aandeel op middellange termijn.

De kwaliteit van het management is een van de belangrijkste criteria bij onze fundamentele analyse van bedrijven

Carl Auffret, Beheerder Europese Aandelen

Europese value-aandelen

DNCA Invest Value Europe

Een selectie van Europese aandelen die worden onderschat door de markt.

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe

Een selectie van kleine en middelgrote Europese kapitalisaties.

DNCA Invest South Europe Opportunities

Een op overtuiging gebaseerd actief beheer om het economisch herstel in Zuid-Europa te benutten.

Europese groeiaandelen ("growth")

DNCA Invest Europe Growth

Een actief beheer om de Europese economische groei te benutten

Franse value-aandelen

Centifolia

Een op overtuiging gebaseerd actief beheer van Franse aandelen waarvan de beurskoers niet de reële waarde van het bedrijf weerspiegelt.