Streven naar een stabiel rendement met een geringe volatiliteit

Beursmarkten vertonen per definitie vaak onvoorspelbare bewegingen. Een stabiel rendement genereren kan dan ook een lastige opdracht zijn voor beleggers die door marktoriëntaties ingegeven keuzes maken. In een periode van beperkt rendementpotentieel op de obligatiemarkten en dalende prestaties van fondsen in euro, vormt een beheer van het type ‘Absolute Return’ een aantrekkelijk alternatief voor de belegger die op zoek is naar een stabiel rendement met een geringe volatiliteit.

Stockpicking staat centraal in de prestatie

Cyril Freu, Responsable de la gamme Performance Absolue, Directeur adjoint de la gestion

Met de strategieën “Long-Afgedekt” gaan de beheerders op zoek naar Europese waarden die in staat zijn om hetzij hun sectorale indexen, hetzij de marktindexen te overtreffen. Het rendement wordt dan ook bepaald door het feit dat de geselecteerde bedrijven beter presteren dan de indexen waaraan ze afgetoetst worden. De Long-Short-strategie biedt bovendien de mogelijkheid om voordeel te halen uit de mindere prestatie van als overgewaardeerd beoordeelde aandelen.

Vandaar dat het rendement van de fondsen hoofdzakelijk gebaseerd is op de keuze van de waarden en weinig of slechts in zeer geringe mate op de oriëntatie van de markten, zelfs al heeft het beheerteam de mogelijkheid om naargelang de fondsen in meer of mindere mate een ‘directional bias’ aan te houden.

De Absolute Return-strategie is er dus op gericht om de volatiliteit te beheersen en het kapitaal te vrijwaren. Ze vormt een interessant alternatief voor traditionele activaklassen en richt zich tot beleggers die hun beleggingen wensen te diversifiëren.

Voor elk profiel een aangepast aanbod
* Deze doelstellingen zijn niet gegarandeerd. Raadpleeg de reglementaire documentatie voor een volledig en gedetailleerd overzicht. De bovenstaande tabel is niet volledig en tussen de voorgestelde producten bestaan nog andere verschillen, met name wat de beheerkosten betreft. Meer informatie hierover vindt u in de reglementaire documenten van de fondsen.


Long-short Europe

DNCA Invest Long Short Equity

Fundamenteel vermogensbeheer.

Long-afgedekt Europe

DNCA Invest Miuri

Een blootstelling [-30/+30%] aan de Europese aandelenmarkt.

DNCA Invest Velador

Eeen blootstelling [0/+50%] aan de Europese aandelenmarkt.

DNCA Invest Venasquo

Een blootstelling [0/+100%] aan de Europese aandelenmarkt.