Centifolia

Franse ‘Value’-aandelen

FavorietCopy to clipboard Copier le code ISIN
Per 05-12-2019

Vereffeningswaarde

350,28€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

+11,7%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+4,0%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2018

-17,2%
Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

15,4%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Per 29-11-2019)

1.371M€

As Of Creation Share

04-10-2002
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux behaalt zijn diploma aan het HEC.

Hij begint zijn loopbaan bij Crédit Foncier de France. In 1987 start hij bij Oddo & Cie om in 1994 over te stappen naar LCF Edmond Rothschild Asset Management, waar hij lid van het directiecomité wordt en verantwoordelijke voor het beheer van Franse en Europese aandelen. Hij lanceert en beheert er de fondsen Tricolore Rendement en Saint-Honoré Convertibles.

In oktober 2002 vervoegt hij DNCA Finance als beheerder-vennoot en staat hij in voor het beheer van de fondsen Eurose en Centifolia. Sinds oktober 2005 is hij directeur van het beheer.

Damien Lanternier

Damien Lanternier is afgestudeerd aan het HEC en CFA-analist.

Hij begon zijn carrière in 2002 bij BNP Paribas Corporate Finance als analist bij de afdeling fusies en overnames. In 2003 ging hij bij Lazard Frères Asset Management aan de slag waar hij werkte als buy-side analist. In 2004 trad hij toe tot Financière de l'Echiquier als Europese aandelenanalist. Eind 2008 werd hij manager van het Agressor-fonds, een Europees aandelenfonds van €1,7 miljard, het vlaggenschip van de beheermaatschappij.

In oktober 2017 vervoegt hij DNCA Finance. Hij beheert er het Europees effectenfonds DNCA Opportunités Zone euro, en samen met Jean-Charles Mériaux het fonds Centifolia, alsook het aandelengedeelte van Eurose.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder-analist in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Emilie brunet reca cf img4646
Beheerde fondsen

Centifolia

Emilie Brunet-Manardo

Rendementen

Rendementen op jaarbasis
Rendementenper 05-12-2019Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

Centifolia+7,0%
CAC 40 NR+20,1%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 04-10-2002

In het kort

Om de beleggingsdoelstelling te kunnen realiseren, baseert de icbe haar beleggingsstrategie op discretionair beheer aan de hand van effectenselectie ('stock picking') waarbij niet getracht wordt de benchmark te repliceren. De voornaamste beleggingscriteria zijn de relatieve waardering ten opzichte van de markt, de financiële structuur van het bedrijf, het huidige en verwachte rendement, de kwaliteit van het management en de positie van de onderneming in zijn markt. Het aantal economische sectoren waarin de beheerder kan beleggen is niet beperkt; dit geldt ook voor waarden uit de sector nieuwe technologieën. De beheerder belegt vooral in effecten waarvan de beurskoers, naar zijn mening, niet overeenstemt met de reële waarde van het effect, en waarbij hij het risico op een koersdaling beperkt acht.

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling bestaat erin te streven naar een hoger rendement over de aanbevolen beleggingstermijn dan de CAC 40-index, berekend met herbelegde dividenden.

Welke verdeling?

Het fonds wordt voor minstens 75% belegd in aandelen van ondernemingen uit de Europese Unie, waarvan minstens 60% in Franse aandelen.
De rest van het vermogen kan het fonds tot maximaal 25% beleggen in obligaties en verhandelbare schuldinstrumenten. Deze effecten behoren tot de categorie 'investment grade', maar kunnen echter ook uit de categorie 'speculative grade' geselecteerd worden, binnen de limiet van 5% van het nettovermogen.
Het fonds mag slechts 10% van de activa beleggen in icbe's en 'small caps' mogen slechts 20% van het nettovermogen uitmaken.

Voor welke belegger?

Het fonds richt zich met name op beleggers die zich willen blootstellen aan de Franse aandelenmarkt via beleggingen in het kader van het PEA (aandelenspaarplan) en die deze belegging kunnen behouden tijdens de aanbevolen beleggingsduur.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : CAC 40 NR
Maximale beheerkosten : 0,02%
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : 99 jaar
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : ICBE onder de richtlijn 2009/65/EG
Land van uitgifte van het fonds : FR
Minimum investeringswaarde :
Nietigheid (Deelbewijs C, Deelbewijs N)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
1 (Deelbewijs C, Deelbewijs N)
Instapvergoeding : 2% max

Welke fiscaliteit?

De FCP is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en het fiscale transparantie regime geldt voor de drager. Het relevante fiscale regime voor de bedragen uitgekeerd door de ICBE of de gerealiseerde of niet gerealiseerde winsten of verliezen door de ICBE hangt af van de fiscale bepalingen die van toepassing zijn op de specifieke situatie van de belegger en/of de investeringsjurisdictie van het fonds. Indien de belegger niet zeker is van zijn/haar fiscale situatie, dient hij/zij een adviseur of een professional te raadplegen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.